Artykuły prawne

handshake

24 EMISJE CZY 1? CZY MOŻNA SIĘ UCHYLIĆ OD UMOWY ZAWARTEJ POD WPŁYWEM BŁĘDU?

Żadna z tych osób nie miała wątpliwości i nie mógł podejrzewać, iż umowa, która została im dostarczona przez kuriera odbiegała w swej treści od ustaleń telefonicznych

SĄD ZASĄDZA ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OOU

W dniu 31 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w uwzględnił roszczenie właścicieli nieruchomości położonych w strefie B Obszaru Ograniczonego